Đông y đa khoa

    Có một hồ sơ chi tiết (300 thông số ban đầu) lưu trữ suốt đời và được cập nhật liên tục trong suốt quá trình chăm sóc.
    Khách hàng có thể truy cập vào tài khoản của mình để theo dõi thông tin về sức khỏe.
    Khách hàng có thể cho quyền Bác sĩ hoặc các cơ quan y tế khác truy cập vào tài khoản của mình để tham khảo các thông tin về sức khoẻ nhằm có phương án điều trị bệnh tốt nhất.
    Là nơi mà khách hàng có thể lưu trữ một cách có hệ thống các kết quả xét nghiệm hoặc điều trị, kể cả các kết quả này làm ở nơi khác bằng cách chuyển chúng cho Bác sỹ riêng.
    Được xét nghiệm nhóm máu và ghi nhớ các thông tin về nhóm máu (đặc biệt là nhóm máu hiếm) phòng khi gặp nhu cầu ứng cứu về truyền máu.